Een goe­de oogst

Foodies - - FOODNOTES -

Klok­slag twaalf uur eten de Span­jaar­den met el­ke klok­slag één druif, twaalf in to­taal. De drui­ven staan voor de maan­den van het nieu­we jaar. Aan het be­gin van de twin­tig­ste eeuw pro­beer­den wijn­boe­ren zo een goe­de oogst te be­spoe­di­gen. Als een druif zuur was, had de wijn­gaard in die maand ex­tra aan­dacht no­dig. Te­gen­woor­dig gaat het al­lang niet meer om drui­ven­oogst, maar om ge­luk en voor­spoed in het nieu­we jaar.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.