“Best een din­ge­tje, zo’n le­ven­de kreeft in de keu­ken.

Foodies - - KERSTVIS -

Ik snijd de kreeft op de kop door zo­dat hij dood is als hij de pan in­gaat. Je kunt de kreeft ook in een soort slaap­stand bren­gen door hem voor het ko­ken ca. 30 mi­nu­ten in de diep­vries te leg­gen. Die keu­ze laat ik aan de kok. Heb je de kop van de kreeft door­ge­sne­den, dan kun je bin­nen­in zien of het een man­ne­tje of vrouw­tje is. Vrouw­tjes heb­ben een don­ker­der brein. Om ook dat gaar te krij­gen (mocht je het wil­len eten, in Ja­pan is het een de­li­ca­tes­se) kook je een vrou­we­lij­ke kreeft on­ge­veer 3 mi­nu­ten lan­ger. De re­gel voor kreeft ko­ken is: 7 mi­nu­ten voor 400-500 g en bij el­ke 100 g ex­tra de kook­tijd met 1 mi­nuut ver­len­gen. In som­mi­ge lan­den zo­als Ca­na­da is het ge­brui­ke­lijk om kreeft wel 30 mi­nu­ten te ko­ken. Dat hoeft wat mij be­treft dus niet, het vlees wordt er on­no­dig taai van.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.