Ra­men

Foodies - - VOORWOORD -

New Dut­ch cui­si­ne

Oer-Hollands in een hip jas­je. De ons zo ver­trouw­de kost ver­wer­ken we tot sprui­ten­blad­sa­la­de met spek­jes­dres­sing, zuur­kool­bit­ter­bal­len en ad­vo­caat­pas­tei­tjes. Komt je be­kend voor? . . . . . . . . . . . . . .

5x win­ter­groen­te

De­ze groen­ten la­ten zich niet kis­ten. Weer of geen weer, ze groei­en. Van een beet­je vorst wor­den ze zelfs ex­tra lek­ker. De­ze wil je in ja­nu­a­ri op je bord. . . . . . . . . . .

ko­ken

Boek:

Weg met de win­ter­blues. Ga aan de slag met de re­cep­ten uit Ra­men en to­ver je keu­ken om tot een noe­del­bar. Maar ver­geet niet: je kom­me­tje ra­men valt of staat met de bouil­lon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wil­lems kook­school

Ma­kreel, de meest mo­di­eu­ze vis uit de zee. Ge­grild met ven­kel, ge­smoord met mi­so of ge­rookt met zuur­kool. Volg de stap­pen en ge­niet van dit heer­lijk vet­te vis­je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Soep van de dag

Lek­ker le­pe­len, met zo’n heer­lijk ver­war­men­de kom soep heb je een vul­len­de maal­tijd die per­fect past bij de win­ter­se ja­nu­a­ri­da­gen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tar­te ta­tin

Op-de-kop het lek­kerst. Met de­ze om­ge­keer­de taar­ten kun je al­le kan­ten uit. Zoet met ap­pel, har­tig met prei, of zoet én har­tig met to­maat en va­nil­le . . . . . . . . . . . . . . . . .

Boek:

De re­cep­ten in dit kook­boek om van te wa­ter­tan­den ne­men lang niet al­tijd veel tijd in be­slag, maar doen je wel even gas te­rug ne­men in het druk­ke le­ven van al­le­dag. Een voor­proe e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Snel­le suc­ces­sen

Voor va­ri­a­tie op door­de­week­se avon­den. De­ze snel­le ge­rech­ten met in­gre­di­ën­ten uit het sei­zoen ge­ven de avond­maal­tijd al­lu­re: pil­af, ge­wok­te hoi­sin­noe­dels of lauw­war­me quinoa­sa­la­de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.