Ko­ken in Bol­ly­wood­stijl

Foodies - - KOOKBOEKEN - Jean-Fran­çois Mal­let.

“Re­cep­ten en im­pres­sies uit In­dia.”

Al­leen al om de glim­men­de gou­den co­ver en het in­druk­wek­ken­de for­maat wil je Bol­ly­food heb­ben. Het boek laat de ve­le ver­schil­len­de ge­zich­ten van de In­di­a­se keu­ken zien, met pa­gi­na­vul­len­de fo­to­gra­fie. Een reis door het in het oog sprin­gen­de Bol­ly­food voelt als een reis door het im­men­se In­dia.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.