WE

Foodies - - FOODNOTES -

...fleu­ri­ge ma­de­lief­jes over ge­rech­ten in plaats van in een vaas­je. In april en mei dui­ken ze weer over­al op in het gras, maar de klei­ne bloe­men met de ge­le hart­jes en wit­te blaad­jes bie­den meer dan fleu­rig ver­tier in het gras. Met hun noot­ach­ti­ge smaak zijn ze ook lek­ker in sa­la­des of over qui­ches en in soe­pen. Ze zien er zo vro­lijk uit op je bord! En dan zit­ten ze ook nog eens bom­vol vi­ta­mi­ne C. ...de lich­te en knap­pe­ri­ge tui­le. Dit flin­ter­dun­ne Fran­se koek­je ge­maakt van ge­smol­ten bo­ter, ei­wit­ten, sui­ker en bloem kom je vaak te­gen in de klas­sie­ke ge­bo­gen vorm. Dit doe je door ze recht­streeks uit de oven cir­ca tien se­con­den om de steel van een hou­ten le­pel te han­gen. Maar er zijn meer mo­ge­lijk­he­den, wat dacht je van een tui­le in de vorm van een hoorn­tje of een rol­le­tje? De­ze kun je bij­voor­beeld vul­len met room of fruit. Op p. 108 vind je har­ti­ge se­sam­tui­les. Lek­ker bij het voor­ge­recht of als snack. ...pe­pe­ri­ge ra­dijs­jes uit de tuin. Een van de eer­ste groen­te die in het voor­jaar vers op de markt of uit ei­gen tuin ko­men, is het klei­ne rood­ro­ze knol­le­tje. De pe­pe­ri­ge smaak doet het goed in sa­la­des, maar ge­stoofd zijn ze ook heer­lijk. Je kunt ze te­len of ko­pen in al­ler­lei kleur­tjes. Er zijn lang­wer­pi­ge wit­te, rood­wit­te, ron­de ge­le en li­la­ro­ze ra­dijs­jes en ze ver­schil­len al­le­maal in pit­tig­heid.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.