Zo cre­a­tief en mooi kan duur­zaam zijn. We wer­den op slag

Foodies - - FOODNOTES -

Ver­nieuwd! ver­liefd toen we het ser­vies van ont­wer­per Es­ther Derkx za­gen. Ser­vies­goed uit kring­loop­win­kels krijgt een nieuw le­ven door­dat aan de be­staan­de de­co­ra­ties nieu­we af­beel­din­gen van dan­sers, at­le­ten en bo­dy­buil­ders wor­den toe­ge­voegd. Zo be­lan­den de bloe­men van het kring­loop­ser­vies in het haar van een zwem­ster, til­len stoe­re man­nen post­ze­gels en zien we be­we­gen­de li­cha­men door ab­strac­te land­schap­pen kron­ke­len. Elk stuk van Es­ther is uniek. Er zijn on­der meer thee­pot­ten, kof­fie­pot­ten, kop­jes, bor­den en scha­len ver­krijg­baar. es­therx.nl

De Buy­ten­hof Niets zo leuk als ko­pen bij de boer zelf! Bij in Rhoon mag je de krui­den en bloe­men zelf pluk­ken, koop je in de boer­de­rij­win­kel een pot­je huis­ge­maak­te chut­ney of be­stel je een pick­nick­mand vol lek­kers om ge­zel­lig mee de wei in te dui­ken. de­buy­ten­hof.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.