ei­er­bot­tar­ga

Foodies - - FOODNOTES -

Ei­tjes dro­gen, voor­al de Ita­li­a­nen zijn er be­dre­ven in. Maar dan wel de ei­tjes van de vis. De Sar­dijn­se spe­ci­a­li­teit bot­tar­ga, ge­droog­de har­der­kuit, heeft net als par­me­zaan veel uma­mi en je kunt hem dan ook op de­zelf­de ma­nier ge­brui­ken: in fij­ne krul­len over de pas­ta. Een kip­pen­ei kun je op de­zelf­de ma­nier dro­gen, waar­door hij een in­ten­se smaak krijgt en lan­ger houd­baar wordt. De ge­zou­ten ei­dooi­ers wor­den zo droog dat je ze kunt scha­ven of ras­pen. Lek­ker over de pas­ta, met na­me in com­bi­na­tie met ro­mi­ge sau­zen. Of rasp wat zelf­ge­maak­te ei­er­bot­tar­ga over as­per­ges, ge­rook­te zalm of een ge­po­cheer­de ei­tje.

Strooi een laag fijn zee­zout van ca. 2 cen­ti­me­ter diep in een schaal­tje. Maak er met eni­ge af­stand van el­kaar 4 on­die­pe kuil­tjes in. Splits 4 ei­e­ren en leg de ei­dooi­ers in de kuil­tjes. Ge­bruik de ei­wit­ten er­gens an­ders voor. Dek de ei­dooi­ers af met een rui­me laag fijn zee­zout. Zet de schaal 1 week in de koel­kast. Haal de ei­dooi­ers na 1 week uit het zout en bor­stel het zout er­af. Wik­kel el­ke ei­dooi­er in een stuk­je fijn kaas­doek, bind dicht met keu­ken­ga­ren en hang de ge­zou­ten ei­dooi­ers 7-10 da­gen in de koel­kast om in te dro­gen. Rasp de ge­droog­de ei­dooi­ers over de pas­ta net als een par­me­zaan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.