Flui­ten of bor­re­len

We hou­den van een kop­je thee. Of twee. Het wa­ter ko­ken we het liefst met een fij­ne fluit­ke­tel of wa­ter­ko­ker. On­ze fa­vo­rie­ten!

Foodies - - FOODNOTES -

Schoon­heid en func­ti­o­na­li­teit zijn ver­e­nigd in de­ze stijl­vol­le wa­ter­ko­ker van Du­a­lit. De Du­a­lit Clas­sic Cop­per wa­ter­ko­ker kookt het wa­ter enorm snel en ge­ruis­loos door de Whi­per Boil­func­tie. Met de inhoud van 1,7 li­ter zet je ge­ruis­loos in één keer een flin­ke pot thee. Ver­krijg­baar (ook al­leen in RVS) voor 229 eu­ro bij fonQ. fonq.nl

De­ze fluit­ke­tel hoort met zijn re­tro-look ge­woon thuis op je for­nuis. Een ech­te ey­e­cat­cher is het, de­ze klas­sie­ke Le Creu­set Ko­ne fluit­ke­tel in ker­sen­rood. De ke­tel van staal met ge­ë­mail­leer­de bin­nen- en bui­ten­kant heeft een inhoud van 1,6 li­ter en is ge­schikt voor al­le warm­te­bron­nen. Het klas­sie­ke Fran­se merk Le Creu­set staat ga­rant voor kwa­li­teit. Ver­krijg­baar in ver­schil­len­de kleu­ren van­af 57 eu­ro. le­creu­set.nl

Een fluit­ke­tel van duur­zaam RVS en ko­per, dat staat op je for­nuis. De­ze prach­tig vorm­ge­ge­ven ke­tel van Bre­de­meij­er heeft een inhoud van maar liefst 2,5 li­ter en is te ge­brui­ken op al­le warm­te­bron­nen. De fluit­ke­tel is voor 75,55 eu­ro ver­krijg­baar bij fonQ. fonq.nl

Een wa­ter­ko­ker die je op ver­schil­len­de tem­pe­ra­tu­ren kunt in­stel­len voor het per­fec­te kop­je thee. Wij hou­den van on­ze Kit­che­naid Ar­ti­san wa­ter­ko­ker. Want een de­li­ca­te groe­ne thee zet je op 70ºC, ter­wijl je voor een zwar­te thee echt ko­kend­heet wa­ter no­dig hebt. Zo’n ge­ni­a­le wa­ter­ko­ker kan na­tuur­lijk al­leen van Kit­che­naid zijn. En hij staat prach­tig in je keu­ken. Ver­krijg­baar in ver­schil­len­de kleu­ren voor 199 eu­ro. kit­che­naid.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.