Ko­kos­ka­ra­mel­brok­ken

Foodies - - BOEK -

Pas op dat jij of de ka­ra­mel niet ver­brandt als je dit maakt. In Gu­a­de­lou­pe wor­den al­ler­lei klei­ne hap­jes, zo­als de­ze, van­uit kraam­pjes langs het strand ver­kocht.

Voor een flin­ke por­tie

1 ko­kos­noot

350 g ru­we riet­sui­ker een paar drup­pels va­nil­le-ex­tract

2 el vloei­ba­re ho­ning

100 ml ko­kos­melk

40 g bo­ter bak­pa­pier

1 Be­kleed een bak­plaat met bak­pa­pier. Breek de ko­kos­noot open en vang het ko­kos­wa­ter op ( je hebt 185 ml no­dig; drink de rest op, want dat is goed voor je). Trek het vrucht­vlees van de schil en ver­deel het in stuk­jes. Je hebt on­ge­veer 300 g no­dig. Ge­bruik een dun­schil­ler of schil­mes­je om het brui­ne vel weg te snij­den. Snijd het ko­kos in fij­ne reep­jes van 1-2 mm dik. 2 Doe de sui­ker met het ko­kos­wa­ter en va­nil­le-ex­tract in een pan met dik­ke bo­dem. Zet hem op vrij hoog vuur en roer tot de sui­ker is ge­smol­ten en goud­bruin be­gint te kleu­ren. 3 Voeg de ove­ri­ge in­gre­di­ën­ten toe en roer al­les snel om. Doe het ko­kos er­bij (de ka­ra­mel gaat bor­re­len) en laat het meng­sel in 30 mi­nu­ten zon­der roe­ren don­ker­bruin kleu­ren. Veeg sui­ker­kris­tal­len die langs de ran­den ont­staan weg met een nat­te kwast. Pas op dat de ka­ra­mel niet ver­brandt. 4 Haal de pan van het vuur en laat hem 20 se­con­den staan. Schraap het meng­sel dan op de bak­plaat. Laat de ka­ra­mel af­koe­len en hak hem dan in flin­ke stuk­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.