Wist je dat...

Foodies - - 5X EI -

...een Qu­oo­ker su­per­vei­lig is in ge­bruik?

door de kind­vei­li­ge be­die­ningsDat komt on­der an­de­re door de dub­bel­wan­di­ge knop en door­dat de kraan Bo­ven­dien is de Qu­oo­ker uit­loop niet heet wordt. waar­door hij niet kan be­ves­tigd aan het aan­recht, om­val­len zo­als een wa­ter­ko­ker.

...een Qu­oo­ker ener­gie­zui­nig is?

Dit komt door de hoog­va­cu­ü­m­iso­la­tie van het re­ser­voir. Daar­naast tap je pre­cies af wat je no­dig hebt, kook je nooit meer te veel wa­ter en hoef je niet te wach­ten tot het wa­ter is ge­kookt.

...je ruim­te be­spaart met een Qu­oo­ker?

Een Qu­oo­ker be­spaart kost­ba­re ruim­te op je aan­recht­blad. Daar waar an­ders een wa­ter­ko­ker of uit­ke­tel zou staan, kan nu wor­den ge­sne­den, ge­kneed en ge­chopt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.