Kook­boek

Len­te­krie­bels en kook­krie­bels: de­ze nieu­we ti­tels zin­de­ren van in­spi­ra­tie voor het voor­jaar.

Foodies - - INHOUD -

Van jam en pin­da­kaas tot snel­le ge­rech­ten en Hollandse klas­sie­kers: nieu­we in­spi­ra­tie voor het voor­jaar

Wit­te­per­zik­jam met ro­zen­blaad­jes

Met in­gre­di­ën­ten uit ei­gen moes­tuin en boom­gaard ma­ken de Bel­gi­sche Dan­ny en Ka­trien am­bach­te­lij­ke jam met bij­zon­de­re sma­ken. Hun con­fi­tuur is tot in het bui­ten­land be­kend. Het sfeer­vol­le boek neemt je met mooie fo­to­gra­fie en heer­lij­ke re­cep­tuur mee naar hun hoe­ve Het Land­huys bij Brug­ge. Dan­ny De Winter en Ka­trien Maes. Con­fi­tuur van Jam Jam. Lan­noo. 128 pa­gi­na’s. Prijs: 19,99 eu­ro.

70 Hollandse klas­sie­kers

Chef-kok Tjit­ze van der Dam geeft in Hol­land­se­klas­sie­kers an­no­nu een mo­der­ne draai aan ou­der­wets lek­ke­re Hollandse pot: na­gel­hout (ge­droogd rund­vlees), jan-in-de-zak (deeg met ro­zij­nen), bit­ter­bal­len van he­te blik­sem (stamp­pot met ap­pel), wor­sten­brood­jes met ge­rook­te pa­ling en ha­chee van Texels lam. Tjit­ze van der Dam. Hollandse klas­sie­kers an­no nu. Scrip­tum. 224 pa­gi­na’s. Prijs: 24,95 eu­ro. Ver­schijnt half april.

De zil­te keu­ken van Span­je

Prach­ti­ge plaat­jes van Ga­li­cië in het noord­wes­ten van Span­je en de als stil­le­vens ge­fo­to­gra­feer­de ge­rech­ten ma­ken Mijn

keu­ken­vanGa­li­cië een lust voor het oog. De fa­mi­lie­re­cep­ten met oc­to­pus, kok­kels en krab, maar ook vlees­ge­rech­ten, brood en taar­ten kreeg au­teur Isa­bel Me­ni­ño van haar va­der Ma­no­lo door­ge­ge­ven. Isa­bel Me­ni­ño. Mijn keu­ken van Ga­li­cië. Ter­ra. 176 pa­gi­na’s. Prijs: 29,99 eu­ro.

Mo­der­ne vega­chef

Chef-kok Tal Ron­nen cre­ëert in zijn res­tau­rant Cross­roads in Los An­ge­les in­no­ve­ren­de mediterraanse re­cep­ten. Hij maakt ze op de eer­ste plaats lek­ker, op de twee­de plaats voed­zaam en daar­naast zijn ze vol­le­dig plant­aar­dig. Daar­mee kan hij een lan­ge rij Hol­ly­wood­ster­ren tot zijn cli­en­tè­le re­ke­nen. Tal Ron­nen. Cross­roads. Ka­rak­ter Uit­ge­vers. 304 pa­gi­na’s. Prijs: 29,99 eu­ro.

Ea­sy coo­king

In Asim­ple­ta­ble geeft de Au­stra­li­sche au­teur Mi­che­le Crans­ton ant­woord op de vraag: ‘Wat moet ik van­avond ko­ken?’ Geen cu­li­nai­re ca­pri­o­len voor die ene keer dat het moet knal­len, maar sim­pe­le ge­rech­ten voor de da­ge­lijk­se thuis­keu­ken. Als je niet te veel wil na­den­ken en lek­ker wil ko­ken voor fa­mi­lie en vrien­den; erw­ten­sa­la­de met ri­cot­ta en pro­s­ci­ut­to en lams­ko­te­le­tjes met cour­get­te en quinoa. En in het week­end een lek­ke­re nec­ta­ri­ne­ta­tin. Mi­che­le Crans­ton. A sim­ple ta­ble. Ter­ra. 256 pa­gi­na’s. Prijs: 24,99 eu­ro.

Cre­a­tief met pin­da

Met Het­pin­da­kaas­boek haal je het maxi­ma­le uit een sim­pe­le pot pin­da­kaas. Leu­ke vond­sten waar je niet met­een aan denkt zo­als een PB&J (pea­nut but­ter and jelly) chee­se­ca­ke en een pin­da lat­te, maar ook lek­ker een­vou­di­ge ge­rech­ten met pin­da­kaas als fa­vo­rie­te in­gre­di­ënt. Jen­ni­fer Fos­ter & Li­an­ne Koster. Het pin­da­kaas­boek. Scrip­tum. 144 pa­gi­na’s. Prijs: 14,95 eu­ro.

“Ve­ga­nis­ti­sche ster­ren­re­cep­ten uit LA.”

“Je kan meer met een pot pin­da­kaas.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.