Goodies

Te­rug van weg­ge­weest: zuur­stok­ro­ze. Het mag weer lek­ker kitsch met over de top ser­vies en knal­lend keu­ken­ge­reed­schap. Pin­ky Pa­sen!

Foodies - - INHOUD -

Al­les voor een bon­te maar o zo ge­zel­li­ge paas­ta­fel

Een len­te­ser­vies waar je vro­lijk van wordt, laat dat maar aan Stu­dio Pip over. Voor dit nieu­we

Spring por­se­lei­nen ser­vies to Li­fe

liet op­richt­ster An­ke van der Endt zich in­spi­re­ren door de bloe­men en die­ren op ou­de botanische te­ke­nin­gen. Een su­per­com­bi met de her­ken­ba­re pas­tel­kleu­ren en het gou­den rand­je van Stu­dio Pip. Van thee­pot tot ca­ke­schaal. pip­stu­dio.com Zelfs thee uit een ther­mos­fles wordt clas­sy met de Ther­mo-Go Bott­le van Te­a­tox. De dub­bel­wan­di­ge fles is ge­maakt van kras­vast glas en heeft een su­per­fijn ex­traatje: het fil­ter on­der de dop.

Die is niet al­leen ge­schikt om thee in te la­ten trek­ken, maar ook om ijs­koud wa­ter op smaak te bren­gen met ci­troen­schijf­jes, munt of kom­kom­mer. Ide­aal wan­neer er park- of strand­weer aan­breekt. Prijs: 29,90 eu­ro. tea­tox­shop.com

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.