Tas­te of Amsterdam

KOR­TING OP TIC­KETS VOOR

Foodies - - FOODNOTES - Wist je dat je nu met foodies kor­ting krijgt en 2 tic­kets maar 18 eu­ro kos­ten? Kijk op foodies­ma­ga­zi­ne.nl/tas­te.

Re­al foodies think with their tas­te buds! Ook dit jaar neemt Tas­te het Am­stel­park over om hob­by­chefs, fijn­proe­vers en dor­sti­ge thuis­bar­ten­ders een kans te ge­ven zich de Tas­te of Amsterdam te la­ten sma­ken. On­der an­de­re res­tau­rants Blauw, Hap­py Hap­py Joy Joy, The Roast Room en Vis­aan­de­schel­de zul­len hun kook­kun­sten ver­to­nen. Met chefs als Ju­li­us Jas­pers, Pe­ter Lu­te, Jef van den Hout en bes­te bak­ker Ed­win Klaa­sen is jouw Pink­ster­week­end com­pleet. Ook jij kan je kook­kun­sten la­ten zien met de ve­le mas­ter­clas­ses en kook­work­shops die te vol­gen zijn. Kook de ster­ren van de he­mel bij de be­faam­de AEG Mys­tery­box Chal­len­ge. Of kneed je suf en bak je ei­gen brood in het Ba­king Lab. Ook kun je je la­ten on­der­dom­pe­len in de won­de­re we­reld van de wijn of een bier­col­le­ge vol­gen. En bij AEG’s Tas­te­o­lo­gy komt dit jaar een heel be­roem­de chef langs… Je gaat niet met le­ge han­den naar huis, want de Tas­te food­markt barst weer uit zijn voe­gen met de leuk­ste en lek­ker­ste par­tij­en met bij­zon­de­re pro­duc­ten voor thuis.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.