ro­ze­ma­rijn­zout

Foodies - - FOODNOTES -

Ge­ïn­spi­reerd op de re­cep­ten op p .12 waar­in het ver­se kruid ro­ze­ma­rijn cen­traal staat, be­dach­ten we dit geu­ri­ge krui­den zout. Zelf krui­den zout ma­ken is ge­mak­ke­lij­ke n het ruikt heer­lijk. Ro­ze­ma­rijn zout com­bi­neert goed met groen­te tem­pu­ra. Of strooi he to­ver aard­ap­pel­tjes, ge­bak­ken vlees, kaas en ei­tjes.

Ver­hit de oven voor op 100ºC. Ver­deel 2 el ro­ze­ma­rijn­blaad­jes en 200 g

zee­zout over een met bak­pa­pier be­kleed bak­blik. Zet ca. 40 mi­nu­ten in de oven tot de ro­ze­ma­rijn­blaad­jes droog zijn en je ze kunt ver­krui­me­len. Laat het zout met de ro­ze­ma­rijn af­koe­len en maal dan in een

keu­ken­ma­chi­ne of vij­zel fijn.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.