To­ma­ten uit blik

De ech­te Ita­li­aan maakt zijn pas­ta­saus net zo lief met to­ma­ten uit blik. Al moe­ten het dan na­tuur­lijk wel de al­ler­lek­ker­ste zijn. De re­dac­tie van foodies test ze voor je!

Foodies - - FOODNOTES -

1 Mut­ti San Mar­za­no, 1,99 eu­ro / 425 ml. Mut­ti Po­mo­doro San Mar­za­no is een ste­vi­ge to­maat met veel vrucht­vlees. Het DOP-keur­merk ga­ran­deert ons dat de­ze to­maat uit Cam­pa­nië komt. We proe­ven ech­te to­ma­tens­maak, een tik­je krui­dig. Een mooie dik­ke

2 saus. On­ze fa­vo­riet. Mut­ti Po­mo­do­ri­ni Dat­te­ri­ni 1,49 eu­ro / 425 ml. Dat­te­r­ini­to­ma­ten, ook wel da­del­to­ma­ten ge­noemd, zijn klei­ne punt­vor­mi­ge to­maat­jes met een zoe­te smaak. De­ze blik­to­maat­jes sma­ken in­der­daad heer­lijk zoet en vol. Ze zijn on­ge­peld. Lek­ker

3 voor een wat zoe­te­re to­ma­ten­saus. Heinz ge­pel­de to­ma­ten, 0,66 eu­ro / 400 g. Vle­zi­ge

4 to­maat met een wat zu­re smaak, sap smaakt naar to­ma­ten­soep. Bia­gi po­mo­do­ri pe­la­ti, 3,50 eu­ro / 550 g. De­ze bi­o­lo­gi­sche Ita­li­aan­se to­ma­ten wor­den voor een op­ti­ma­le smaak bin­nen 48 uur na het pluk­ken in de pot ge­stopt. Smaak­test: zach­te gro­te to­ma­ten met een

5 wa­te­ri­ge struc­tuur. foodeli­cious.nl. Ci­rio pe­la­ti, 0,69 eu­ro / 425 ml. Sinds het jaar 1856, toen Fran­ce­s­co Ci­rio be­gon met het in­blik­ken van Ita­li­aan­se to­ma­ten, zijn de­ze ge­pel­de to­ma­ten niet weg te denken uit de Ita­li­aan­se keu­ken. We von­den hem wat zu­rig en fris, geen uit­ge­spro­ken to­ma­tens­maak.

3 1 4 2 5

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.