De­zelf­de smaak, ge­de­ca­fe­ï­neerd

Foodies - - SHOPPING -

Een van de meest po­pu­lai­re Grands Crus van Nes­pres­so is nu ook in een ge­de­ca­fe­ï­neer­de va­ri­ant ver­krijg­baar. De Grand Cru Ri­stret­to is een in­ten­se, ge­con­cen­treer­de es­pres­so ge­maakt met ex­tra veel kof­fie, waar­door hij een hoog ca­fe­ï­ne­ge­hal­te heeft. Stel dat je wel ver­langt naar de in­ten­se smaak van de Ri­stret­to, maar even geen be­hoef­te hebt aan die ho­ge do­sis ca­fe­ï­ne. Dan biedt de Ri­stret­to De­caf­fei­na­to uit­komst. De­ze ca­fe­ï­ne­vrije ri­stret­to geeft je de ech­te smaak­be­le­ving van een ri­stret­to, zon­der het on­ge­wens­te bij­ef­fect van de ca­fe­ï­ne. De­ze nieu­we Grand Cru maakt deel uit van het vas­te Nes­pres­so-as­sor­ti­ment van in to­taal 24 Grands Crus. Ga voor meer in­for­ma­tie naar www.nes­pres­so.com/nl.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.