Ge­spot: dol op gu­an­ci­a­le

In Ita­lië is spek niet zo­maar spek. Kin­ne­bak­spek of buik­spek, je ge­bruikt het een of het an­der voor heel ver­schil­len­de ge­rech­ten. En voor een beet­je ex­tra spek­vet dein­zen de Ita­li­a­nen ook niet te­rug. Waar­om zijn de Ita­li­a­nen zo dol op hun gu­an­ci­a­le?

Foodies - - VOORWOORD -

In Ita­lië zijn ze kies­keu­rig als het om spek gaat. Gu­an­ci­a­le, kin­ne­bak­spek van de wang, is ge­re­ser­veerd voor de car­bo­na­ra en de ra­dic­chio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dat pu­re sma­ken en traditie hoog­tij vie­ren in de Ita­li­aan­se keu­ken zal geen nieuws zijn. Geen haar op het hoofd van een Ita­li­aan die er­aan denkt om het de­cen­nia­lang be­proef­de recept voor to­ma­ten­saus van non­na op de schop te ne­men. Nog spe­ci eker zijn de Ita­li­a­nen in het ge­bruik van in­gre­di­ën­ten. Het mo­gen er voor­al niet te veel zijn, ze moe­ten van ho­ge kwa­li­teit zijn en je moet ze op de juis­te ma­nier ge­brui­ken. To­ma­ten­saus? Die maak je na­tuur­lijk van blik­to­ma­ten en wel van dat ene merk, zo zal de Ita­li­aan be­we­ren. Het­zelf­de geldt voor spek. De ech­te pas­ta car­bo­na­ra maak je niet met pan­cet­ta, maar met het kin­ne­bak­spek gu­an­ci­a­le. Het spek af­kom­stig van de wang van het var­ken smaakt dier­lij­ker dan pan­cet­ta en be­vat een stuk meer vet. Dit vet is zacht van struc­tuur en smelt tij­dens het bak­ken weg, wat veel smaak en diep­te geeft aan het ge­recht. Na het proe­ven van de­ze eni­ge ech­te pas­ta car­bo­na­ra ge­ven we de Ita­li­a­nen groot ge­lijk dat ze soms wat streng in de leer zijn. De stuk­jes gu­an­ci­a­le heb­ben echt bo­dy en de pas­ta krijgt door het vloei­ba­re spek­vet, de ei­e­ren en de par­me­zaan een on­o­ver­tro en die­pe en ro­mi­ge smaak.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.