Goodies

Over smaak valt niet te twis­ten. Ze­ker niet als het die van de Ita­li­a­nen be­treft. En al la­ten we de Va­len­ti­no’s en Guc­ci’s aan ons voor­bij gaan, met de­ze goodies be­ge­ven we ons maar wat smaak­vol in de keu­ken.

Foodies - - INHOUD -

Shop­pen met stijl, smaak en ra ne­ment... De­ze Ita­li­aan­se must ha­ves móet je heb­ben . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Niet al­leen prach­tig om te zien, maar ook heer­lijk om te ser­ve­ren. Ita­li­cus Ro­so­lio di Ber­ga­mot­to

be­vat zo’n beet­je al­le sma­ken en aro­ma’s die ty­pe­rend zijn voor het Ita­li­aan­se land­schap. Denk aan ber­ga­mot, ci­troen, la­ven­del, gen­ti­aan en ka­mil­le. Een heer­lij­ke smaak­ma­ker voor cock­tails maar puur on the rocks ook he­mels. Prijs: 37,50 eu­ro. www.drank­gi­gant.nl

Voor ser­vies­lijn Rio scha­kel­de het Ita­li­aan­se de­sign­la­bel Bi­tos­si de hulp in van de Lon­den­se ont­werp­stu­dio Ara­be­schi di Lat­te. De speel­se por­se­lei­nen piz­za­bor­den (30 cm Ø) zijn hart­stik­ke 80’s ver­ant­woord en kun­nen ge­woon in de vaat­was­ser. Als die groot ge­noeg is ten­min­ste… Prijs per stuk: 19,95 eu­ro. fonq.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.