The ma­king of

Foodies - - FOODNOTES -

Re­dac­teur Anne:

“De hot­s­pot van het dorp­je Mon­te­le­o­ne is Se­ven Ca­fé. Jong en oud zit hier te flir­ten en te kaar­ten on­der het flik­ke­ren­de tv-beeld van de Ita­li­aan­se com­pe­ti­tie. Piek­tijd: rond zes­sen. Dan ko­men de ape­ri­ti­vi op de bar. “Pak een bord­je!” moe­digt Mi­che­le me aan van­ach­ter de bar. Zijn moe­der maakt on­der­tus­sen in de keu­ken nog meer klei­ne ei­hap­jes met truf­fel. “Als je je hier thuis wil voe­len, dan moet je wel ge­noeg te eten krij­gen.” Mocht ik ooit be­slui­ten naar Um­brië te ver­hui­zen, en dat is he­le­maal niet on­denk­baar (lees van­af p. 32 waar­om), dan wordt Se­ven Ca­fé mijn stam­kroeg.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.