La For­chet­ta

Foodies - - GESPOT -

Al­les be­gint met pas­sie. Dat geldt ze­ker voor Ita­li­aans res­tau­rant La For­chet­ta in Oos­ter­hout. De koks én veel van de in­gre­di­ën­ten zijn Ita­li­aans; de ver­se pro­duc­ten ko­men uit de ei­gen re­gio. Hun pas­sie ver­taalt zich in cre­a­tie­ve Ita­li­aan­se ge­rech­ten met een mo­der­ne twist. Pas­sen­de wij­nen uit al­le (Ita­li­aan­se) wind­stre­ken ma­ken de bij­zon­de­re cu­li­nai­re er­va­ring af. la-for­chet­ta.nl - OOS­TER­HOUT

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.