Gar­ro­ne Ge­la­te­ria

Foodies - - GESPOT -

Sinds 1949 is IJs­sa­lon Gar­ro­ne een be­grip in Haar­lem en om­ge­ving. De fa­mi­lie Gar­ro­ne be­reidt haar ijs vol­gens een geheim recept die van ge­ne­ra­tie op ge­ne­ra­tie is door­ge­ge­ven. Gar­ro­ne werkt uit­slui­tend met eer­ste klas in­gre­di­ën­ten om een ho­ge kwa­li­teit te ga­ran­de­ren. Ze zijn al vaak in de prij­zen ge­val­len; en mo­gen zich Mees­terijs­be­rei­der noe­men. gar­ro­ne.nl - HAAR­LEM

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.