THE BARN

Foodies - - BOEK -

Bij e Barn aan de Am­ster­dam­se Zui­d­as we­ten ze wat lek­ker eten is. Al­les is 100% bi­o­lo­gisch, recht­streeks van moe­der na­tuur. En uniek voor Ne­der­land: het al­ler­eer­ste EKO ge­cer­ti ceer­de res­tau­rant. De al­ler­lek­ker­ste or­ga­nic bur­gers, vi­ta­mi­ne rij­ke cold­pres­sed jui­ces of smoot­hies en sa­la­des om je vin­gers bij af te lik­ken. Zo­als de ‘Far­mers Lo­ve sa­lad’ met heer­lij­ke mal­se, in de oven ge­bra­den, kip­pe­dij stuk­jes, sei­zoens­sa­la­de, Ita­li­aan­se Fre­go­la, zon­ge­droog­de to­maat­jes en huis­ge­maak­te bal­sa­mi­co vi­nai­gret­te. De boe­ren van The Barn zijn er trots op. En, al­les is 100% or­ga­nic. Eten zo­als vroe­ger heel nor­maal was maar met het ge­mak van nu, want be­stel­len doe je op de in­no­va­tie in­sto­re scher­men of via de app. Al­les to-go in 100% re­cy­ca­ble ver­pak­kin­gen. The Barn, 100% or­ga­nic fast food. Bin­nen­kort ope­nen nieu­we ves­ti­gin­gen in Utrecht, Rot­ter­dam en Den Haag. Tot die tijd ben je wel­kom aan de Gustav Mah­ler­laan, Amsterdam Zui­d­as.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.