Quick pick­nick

Foodies - - FOODNOTES -

EEN KANT-EN-KLARE PICK­NICK BE­STEL­LEN KAN NA­TUUR­LIJK OOK.

In de groe­ne park­tuin van Cen­tral Park in Voor­burg ge­niet je van een Zuid-Afri­kaan­se pick­nick à la Bo­schen­dal. Le Pi­que Ni­que in stijl! cen­tral­par­kron­blaauw.com/nl/le-pi­que-ni­que

Te­gen­over Bair­ro Al­to in Nij­me­gen kun je heer­lijk pick­nic­ken in een klein stads­parkje mid­den in de stad. Bestel bin­nen eerst al­les wat je lek­ker lijkt en je krijgt het mee in een mand­je in­clu­sief kleed. bair­ro­al­to.nl/pick­nick In Stol­wijk bestel je een com­ple­te pick­nick ín­clu­sief bak­fiets om op de mooi­ste plek­jes in het Groe­ne Hart neer te kun­nen strij­ken met je pro­vi­and. De stroop­wa­fel­rou­te fiet­sen kan er ook! pick­nick­bak ets.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.