Tri­ple ho­ney ca­ke

Voor zoe­te­kau­wen die geen ge­noeg krij­gen van ho­ning, de­ze tri­ple ho­ney ca­ke loopt er­van over! Maak hem met een dun­ne, vloei­ba­re ho­ning van goe­de kwa­li­teit, het ver­schil proef je.

Foodies - - TRIPLE HONEY CAKE -

Be­rei­dings­tijd: ca. 1 uur en 30 min. + wacht­tijd Per stuk: ca. 414 kcal 4 g ei­wit 12 g vet 73 g kool­hy­dra­ten In­gre­di­ën­ten voor ca. 12 stuk­ken Voor de bis­cuit 5 ei­e­ren 125 g sui­ker 125 g zelf­rij­zend bak­meel 25 g aard­ap­pel­zet­meel 1 tl zout 1 tl ka­neel­poe­der 2 el ho­ning Voor de ho­ney­comb 250 g kris­tal­sui­ker 170 g ho­ning zout 1 el ba­king so­da bak­pa­pier keu­ken­ther­mo­me­ter Voor het gla­zuur 125 g on­ge­zou­ten bo­ter (ka­mer­tem­pe­ra­tuur) 175 g poe­der­sui­ker 2 el + ex­tra ho­ning 75 g zu­re room (ka­mer­tem­pe­ra­tuur) 1 Ver­warm voor de bis­cuit de oven voor (elek­trisch: 190°C / he­te­lucht: 170°C). Klop de ei­e­ren met de sui­ker in mi­ni­maal 10 minuten wit en ste­vig. Meng het zelf­rij­zend bak­meel met het aard­ap­pel­zet­meel, het zout en het ka­neel­poe­der en zeef het over het ei­meng­sel. Spa­tel er­door­heen. Spren­kel de ho­ning over het be­slag en spa­tel hem er­door­heen. 2 Ver­deel het be­slag over 2 met bo­ter in­ge­vet­te en met bloem be­sto­ven spring­vor­men (18 cm Ø). Bak ca. 25 minuten in de oven. Ver­laag even­tu­eel de oven­tem­pe­ra­tuur na ca. 15 minuten (elek­trisch: 160°C / he­te­lucht: 140°C) als de bis­cuit te don­ker dreigt te wor­den. Neem uit de oven en laat he­le­maal af­koe­len. 3 Be­kleed voor de ho­ney­comb een oven­schaal met ruim bak­pa­pier. Ver­hit de sui­ker met de ho­ning en een snu e zout in een rui­me pan tot 147°C. Neem van het vuur. Zeef de ba­king so­da er­over­heen en roer met een hou­ten spa­tel snel door. Schenk het meng­sel di­rect in de oven­schaal. Laat mi­ni­maal 30 minuten uit­har­den. 4 Klop voor het gla­zuur de bo­ter met de poe­der­sui­ker tot een glad meng­sel. Klop 2 el ho­ning en de zu­re room er­door­heen. Klop door tot een dik gla­zuur. Snijd even­tu­eel de bo­ven­kant van de bis­cuits om ze recht te ma­ken. Zet 1 bis­cuit op een taart­pla­teau en ver­deel de helft van het gla­zuur er­over­heen. Zet de an­de­re bis­cuit er­bo­ven­op en strijk met een pa­let­mes het ove­ri­ge gla­zuur er­over- en er­om­heen. Strijk de taart glad af. 5 Breek de ho­ney­comb in stuk­ken en ver­deel wat stuk­ken over de bui­ten­ste rand van de taart. Be­spren­kel de taart vlak voor het ser­ve­ren met ho­ning. Van de ho­ney­comb houd je over. Hij is 1-2 we­ken houd­baar in een af­ge­slo­ten trom­mel. Doop de stuk­jes even­tu­eel voor de helft in ge­smol­ten pu­re cho­co­la­de. Lek­ker bij de thee!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.