Wist je dat...

Foodies - - GRILLEN -

...een Qu­oo­ker ko­kend wa­ter zui­vert?

El­ke Qu­oo­ker is na­me­lijk uit­ge­rust met een ac­tief kool­s­to lter, waar­door je ver­ze­kerd bent van het zui­verste ko­kend wa­ter.

...een Qu­oo­ker ener­gie­zui­nig is?

Door de hoog­va­cu­ü­m­iso­la­tie kost het maar 5 cent per dag om voort­du­rend ko­kend wa­ter klaar te heb­ben staan. Bo­ven­dien tap je al­tijd de hoe­veel­heid ko­kend wa­ter die je no­dig hebt.

...een Qu­oo­ker su­per­vei­lig in ge­bruik is?

Dat komt on­der an­de­re door de kind­vei­li­ge be­die­nings­knop en de kraan die door de dub­bel­wan­di­ge uit­loop niet heet wordt. Bo­ven­dien is een Qu­oo­ker be­ves­tigd aan het aan­recht, waar­door de­ze dus niet kan om­val­len zo­als een wa­ter­ko­ker.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.