Sma­ken van ver UIT EEN KEU­KEN DICHT­BIJ

Foodies - - FOODNOTES -

Ont­dek de me­di­ter­ra­ne spe­ci­a­li­tei­ten van Ma­za. Ons as­sor­ti­ment be­staat uit ver­se fala­fel, hoe­moes, sa­la­des en sau­zen. De in­spi­ra­tie voor ons as­sor­ti­ment is te­rug te vin­den in au­then­tie­ke re­cep­tu­ren uit het Mid­den- Oos­ten, ter­wijl on­ze keu­ken in Zaan­dam staat. Ver­se in­gre­di­ën­ten, bij­zon­de­re krui­den en spe­ce­rij­en en tra­di­ti­o­ne­le be­rei­dings­wij­zen zor­gen voor een unie­ke smaak. Be­zoek ons ook eens in het echt in de Food­hal­len Amsterdam of win­kel­cen­trum Stads­hart Am­stel­veen om nog meer uit on­ze keu­kens te zien! Daar ser­ve­ren we o.a. een heer­lij­ke Mez­ze, klei­ne me­di­ter­ra­ne ge­recht­jes als tus­sen­door­tje, voor­ge­recht of maal­tijd. Wil je zelf aan de slag met on­ze pro­duc­ten? Doe dan mee met de prijs­vraag en maak kans op een van de twee Ma­za-work­shops bor­rel­hap­jes ma­ken voor vijf per­so­nen! Ga naar foodies­ma­ga­zi­ne.nl/win en geef ant­woord op de vol­gen­de vraag: Wat maak jij het liefst met jouw fa­vo­rie­te Ma­za-pro­duct?

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.