Zoet en kro­kant

Dank­zij de in­ge­bouw­de cris­p­func­tie in de com­bimag­ne­tron van Whirl­pool is de­ze kro­kan­te crum­ble twee keer snel­ler klaar dan in een ge­wo­ne oven.

Foodies - - ADVERTORIAL - whirl­pool­crisp.nl

Met een com­bimag­ne­tron van Whirl­pool zet je met be­hulp van de cris­p­func­tie in een paar minuten dit des­sert met heer­lijk kro­kan­te crum­ble op ta­fel. De cris­p­func­tie com­bi­neert drie warm­te­bron­nen voor het ul­tie­me re­sul­taat: mi­cro­gol­ven voor het ver­war­men, een crisp­plaat voor het brui­nen van on­der­af en een quar­tz­grill voor het brui­nen van bo­ven­af. En he­le­maal han­dig: dank­zij de 6th Sen­se-tech­no­lo­gie kiest de com­bimag­ne­tron zelf het juis­te pro­gram­ma.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.