Ge­spot: in­fu­sed wa­ter

Een paar tak­jes munt, wat ver­se fram­bo­zen, bes­jes of ro­zen­blaad­jes. Meer is er niet no­dig om een ka­raf wa­ter om te to­ve­ren tot een zo­mers drank­je. Of vang de zo­mer in ijs­blok­jes met krui­den en bloe­men.

Foodies - - VOORWOORD -

Vang de zo­mer in wa­ter op smaak ge­bracht met aard­bei­en, munt, si­naas­ap­pel en fram­bo­zen - on the rocks met vi­ool­tjes en dil­letop­pen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Een ver­fris­sen­de ka­raf wa­ter op ta­fel en tin­te­len­de ijs­blok­jes met prach­tig be­vro­ren krui­den­blaad­jes of bloe­me­tjes. Het lijkt tij­dens war­me zo­mer­da­gen wel een oa­se op ta­fel. Maar het is niet al­leen het oog dat wat wil. Met krui­den, fruit en bloe­men kun je wa­ter een bij­zon­der smaak­je ge­ven, zon­der dat er ook maar een gram sui­ker aan te pas komt. En het leu­ke is dat je er je ei­gen cock­tail van sma­ken aan kunt ge­ven. In­fu­seer wa­ter bij­voor­beeld met fris­se ci­troen en ver­se munt of geef er een war­me chai-boost aan met kar­de­mom, ka­neel en si­naas­ap­pel. Som­mi­ge krui­den en vruch­ten staan hun smaak­stof­fen snel af aan wa­ter en an­de­ren heb­ben meer tijd no­dig. Ci­troen en li­moen ge­ven snel smaak af, maar de mees­te krui­den doen er wat lan­ger over om het wa­ter smaak te ge­ven. Som­mi­ge vruch­ten ge­ven na een tijd­je trek­ken ook een kleur­tje aan het wa­ter, blau­we bes­sen en bra­men bij­voor­beeld. We be­dach­ten de re­cep­ten op de vol­gen­de pa­gi­na’s, maar ex­pe­ri­men­teer voor­al en maak je ei­gen in­fu­sed wa­ter.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.