Jack­son Du­bois

Foodies - - BOEK -

Jack­son Du­bois is de hot­s­pot waar je in­ter­na­ti­o­nal street food deelt met je vrien­den. Van au­then­tie­ke ro­ti uit Su­ri­na­me tot truf­fel­piz­za uit Ita­lië en ook ver­ras­sen­de ve­gan en raw food ge­rech­ten. Ze be­vin­den zich op de­zelf­de plek waar Caf­fe Esprit over­dag haar gas­ten be­dient. Rond de klok van 18:00 uur vindt er een trans­for­ma­tie plaats; de­zelf­de plek, maar een an­de­re we­reld.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.