Waar rook is...

Foodies - - VOORWOORD -

Je hoeft niet te wach­ten op mooi weer om de bar­be­cue aan te ste­ken. Ze­ker als er een dek­sel op zit, is de bar­be­cue een ide­aal ver­leng­stuk van het for­nuis. Ik ben dit jaar al een paar keer met op­ge­sto­ken pa­ra­plu de tuin in ge­wan­deld om de tem­pe­ra­tuur te chec­ken van mijn ro­ken­de en sto­men­de bar­be­cue. Maar al­les wordt leu­ker als de zon schijnt, dus ook het werk van de grill­mas­ter. Een van de din­gen die ik heb ge­leerd tij­dens het ma­ken van dit num­mer is dat aan­ge­brand niet al­tijd on­ge­zond is. Ik wist nooit be­ter dan dat zwart en ver­koold eten zo van de grill naar de groen­bak kon. Dat blijkt ge­nu­an­ceer­der te lig­gen. Groen­te bla­ke­ren is een gro­te trend dit jaar – en te­recht. Je krijgt een ste­vi­ge en die­pe bar­be­cuesmaak van het bla­ke­ren. En zo­lang je het eten niet echt ver­koolt, mag het van de dok­ter. Wil je er meer over le­zen, kijk dan op p. 48 – ook voor de re­cep­ten na­tuur­lijk. Als je bla­ke­ren iets te hef­tig vindt, dan heb­ben we ook een heer­lij­ke bar­be­cue Asi­ans­ty­le. Met na­tuur­lijk vlees, maar ook veel groen­te en gar­na­len. En heel veel va­ri­a­tie in ma­ri­na­des, sau­zen en krui­den – een ge­wel­di­ge uit­brei­ding van je grill­re­per­toi­re. Vlees op de bar­be­cue is niet pas­sé, maar er is zo veel meer mo­ge­lijk. Voor wie toch wat klas­sie­ker is in­ge­steld is er een good

old chee­se­bur­ger, fromscratch ge­maakt van mal­se rib­lap­pen. Het wa­ter loopt je ge­ga­ran­deerd in de mond. Ge­noeg ge­grild? Dan is het tijd voor ker­sen, de over­tref­fen­de trap van zoet­sap­pig­heid. De­ze maand vol­op te vin­den bij de boer en op de markt. Zo­als het hoort: het ju­li­num­mer is het num­mer van de over­vloed. De kers op de taart staat op p. 53. Kook ze!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.