The ma­king of

Foodies - - FOOD NOTES -

Re­dac­teur Re­née: “‘s Och­tends om ze­ven uur al aan de cham­pag­ne en de ka­vi­aar, het zal je maar ge­beu­ren. Voor de re­por­ta­ge over Pa­rijs (p. 32) bracht ik een be­zoek aan Run­gis, ‘s we­relds groot­ste vers­cen­trum. Ik had er net een te gek­ke nach­te­lij­ke rond­lei­ding van cir­ca 3 uur op zit­ten, toen de ka­vi­aar en de bub­bels te­voor­schijn wer­den ge­to­verd. Eer­lijk­heids­hal­ve moet ik toe­ge­ven dat ik van bei­de niet on­der de in­druk was – wáár blijft die ko e? – maar het idee dat ik het nog voor het ont­bijt naar bin­nen had ge­werkt, had ook wel weer wat.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.