BBQ-star­ters­pak­ket van San­ta Ma­ria

Foodies - - FOOD NOTES -

Je ken­de San­ta Ma­ria mis­schien al van hun Tex Mex pro­duc­ten. Naast Tex Mex heeft San­ta Ma­ria ook een mooi as­sor­ti­ment aan Grill & BBQ pro­duc­ten. San­ta Ma­ria helpt je de­ze zo­mer een hand­je met een ex­clu­sief BBQ- pak­ket in­clu­sief krui­di­ge rubs, smaak­vol­le ma­ri­na­des, een heer­lij­ke BBQ- saus en geu­ren­de gril­lolie ge­schikt voor al­le vis-, vlees- en kip­ge­rech­ten. Kans ma­ken op één van de vijf pak­ket­ten? Ga naar foodies­ma­ga­zi­ne. nl en ver­tel ons wat jouw fa­vo­rie­te BBQ- ge­recht is. Op p. 60 vind je al­vast als in­spi­ra­tie een spec­ta­cu­lair re­cept. De BBQ- pro­duc­ten van San­ta Ma­ria zijn ver­krijg­baar bij di­ver­se su­per­mark­ten waar­on­der Al­bert Heijn, Plus, Deen, Sli­gro, Hoog­vliet en Dirk v/ d Broek.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.