Wit, zwart of blauw?

Foodies - - FOOD NOTES -

Met een beet­je hout van bij­voor­beeld eik, ap­pel of kers cre­ëer je tij­dens het barbecueën ro­ke­ri­ge smaak­ac­cen­ten. Leg het hout pas op de ko­len als ze gloei­end heet zijn en let goed op de kleur van de rook die van het hout af­komt. Wit­te rook: bij te voch­tig of te veel hout, geeft een wran­ge bit­te­re smaak. Zwar­te rook: er is iets aan het ver­bran­den, er druipt vet in de ko­len of in het vuur. Geeft een ver­bran­de smaak. Blau­we rook: is het re­sul­taat van schoon bran­dend hout op pre­cies de juis­te tem­pe­ra­tuur. De rook zie je bij­na niet, hij heeft en­kel een blau­we gloed. De­ze rook moet je heb­ben, hij cre­ëert de smaak­ac­cen­ten die je wilt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.