sri­ra­cha

Foodies - - FOOD NOTES -

Over een ham­bur­ger, wrap, Viet­na­me­se pho, noe­dels, hot dog, als dip­saus voor tem­pu­ra of ge­fri­tuur­de vis… De fris­zu­re en zeer pit­ti­ge Thai­se sri­ra­cha­saus is nog steeds he­le­maal hot. Oor­spron­ke­lijk komt de chi­li­saus uit de Thai­se stad Si Ra­cha, maar hij werd in de ja­ren tach­tig ra­zend po­pu­lair in de Ver­e­nig­de Sta­ten toen de Chi­ne­se Viet­na­mees Da­vid Tran er zijn ei­gen ver­sie van op de markt bracht in een fles met het lo­go van een haan. In­mid­dels vindt de sri­ra­cha zijn weg in ve­le keu­kens, want of je hem nou over een piz­za drup­pelt of over een wrap, de scher­pe en fris­se saus haalt van elk ge­recht de smaak op. Bin­nen­kort een Azi­a­ti­sche bar­be­cue in de tuin? Een fles zelf­ge­maak­te sri­ra­cha mag niet ont­bre­ken. Hak 250 g ro­de ra­wit pe­pers (to­ko) en 4 ge­pel­de teen­tjes knof­look grof. Meng ze in een gla­zen pot met 1 el zout en 225 ml wit­te­wijn­azijn. Sluit de pot af en zet een nacht in de koel­kast. Breng het meng­sel de vol­gen­de dag in een pan aan de kook met 1 el palm­sui­ker en laat ca. 5 mi­nu­ten zacht­jes ko­ken. Neem van het vuur en pu­reer het ge­heel. Wrijf door een fij­ne zeef en giet de sri­ra­cha in een gla­zen fles of pot. Laat af­koe­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.