#BFF on the beach

Foodies - - FOOD NOTES -

Van 28 tot en met 30 ju­li trans­for­meert Texel tij­dens het Beach Food Fes­ti­val in een enor­me open­lucht­keu­ken. Tij­dens dit duur­za­me bui­ten­kook­fes­ti­val staan aan de rand van de Wad­den­ha­ven van Ou­de­schild ruim twin­tig mo­bie­le keu­kens op­ge­steld. Op het me­nu staan ge­rech­ten ge­maakt van lo­ka­le en re­gi­o­na­le sei­zoens­pro­duc­ten. Denk aan Texel­se kok­kels, Noord­zee­vis, Texels lams­vlees­ke­bab, steamed buns van Texels var­ken en ijs ge­maakt van Texel­se melk. Ach­ter de bar­be­cue staat Pe­ter Ha­ker, Texels eni­ge ech­te vak­sla­ger. Bij hem scoor je de ex­clu­sief voor het fes­ti­val ont­wik­kel­de #BFF-worst – vol­gens in­si­ders een ech­te must try… be­ach­food­fes­ti­val.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.