Ta­ma­rin­de­gar­na­len met zoe­te sam­bal

Foodies - - BBQ ASIAN STYLE -

Be­rei­dings­tijd: ca. 35 min. + wacht­tijd Per por­tie: ca. 261 kcal 25 g ei­wit 9 g vet 19 g kool­hy­dra­ten In­gre­di­ën­ten voor 4 per­so­nen 12-16 gro­te gar­na­len 1 el ta­ma­rin­de­pas­ta zout en pe­per 1 tl ko­ri­an­der­zaad 2 ro­de pe­pers 100 g cher­ry­to­ma­ten 4 el palm­sui­ker ½ tl tras­si (ge­fer­men­teer­de gar­na­len­pas­ta,

to­ko) 50 g cas­hew­no­ten 2 lente-uitjes 4 tak­jes ko­ri­an­der vij­zel sa­té­prik­kers 1 Pel het pant­ser van de gar­na­len maar laat de kop en het staart­stuk zit­ten. Snijd de gar­na­len op de rug in en ver­wij­der on­der stro­mend wa­ter voor­zich­tig het darm­ka­naal. Dep de gar­na­len goed droog en be­strijk ze met de ta­ma­rin­de­pas­ta. Be­strooi met zout en pe­per. Laat de gar­na­len ca. 1 uur ma­ri­ne­ren. 2 Roos­ter voor de sam­bal het ko­ri­an­der­zaad in een dro­ge pan tot het geurt. Was de ro­de pe­pers, hal­veer ze in de leng­te en ver­wij­der even­tu­eel de zaad­lijs­ten. Hak de ro­de pe­pers fijn. Was de to­ma­ten en hal­veer ze. Maal in een vij­zel de ro­de pe­per, de to­ma­ten, de palm­sui­ker, ½ tl zout, de tras­si en het ko­ri­an­der­zaad tot een fij­ne pas­ta. 3 Roos­ter de cas­hew­no­ten in een dro­ge pan goud­bruin. Maak de lente-uitjes schoon en snijd ze in dun­ne rin­gen. 4 Steek de gar­na­len in de leng­te aan een sa­té­prik­ker om ze recht te hou­den. Gril de gar­na­len ca. 2 mi­nu­ten per zij­de op een he­te bar­be­cue. Leg de gar­na­len op een schaal en schep er de to­ma­ten­sam­bal over­heen. Be­strooi met de cas­hew­no­ten, de lente-ui en de ko­ri­an­der.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.