GOODIES

Een goe­de voor­be­rei­ding is het hal­ve werk – al he­le­maal als het gaat om een zo­mer­se bar­be­cue. Met de­ze gad­gets ben je ver­ze­kerd van suc­ces ach­ter de grill.

Foodies - - GOODIES VOOR FOODIES -

Een on­mis­ba­re must-ha­ve voor ie­de­re bar­be­cue­vlees­ther­mo­me­ter. lief­heb­ber, de­ze Dit exem­plaar is voor­zien van in­di­ca­ties om de gaar­heid van het vlees of ge­vo­gel­te te me­ten en is met een pin van veer­tien cen­ti­me­ter lang ge­noeg om de kern­tem­pe­ra­tuur van dat flin­ke rib­stuk op te me­ten. Prijs: 19 eu­ro. kook­win­kel.nl.

Wie gaat barbecueën denkt waar­schijn­lijk niet met­een aan ge­hakt­bal­len, maar waar­om ei­gen­lijk niet? Er gaat ten­slot­te niets bo­ven groot­moe­ders ge­hakt­bal. Laat staan van de bar­be­cue­klem grill. Met de­ze voor ge­hakt­bal­len maak je het je­zelf ge­mak­ke­lijk en gril je er twaalf in één keer. Het groot­ste plus­punt: je draait ze ook al­le­maal te­ge­lijk om. Prijs: 35 eu­ro. kook­win­kel.nl

Oké: we heb­ben ons enigs­zins la­ten ver­lei­den door de leu­ke ver­pak­king, maar me­nig grill­mees­ter zweert bij de rubs van Sze­ged. krui­den­mix De­ze dankt zijn naam aan de ge­lijk­na­mi­ge Hon­gaar­se plaats, waar te­vens de oor­sprong van de Hon­gaar­se sa­la­mi ligt. Weet je dat ook weer. Ver­krijg­baar voor vis, rund­vlees, ge­vo­gel­te en ribs. Prijs: 6,95 eu­ro. vuur­en­rook.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.