foodies BOEKEN

In de­ze cu­li­boe­ken vind je ge­noeg in­spi­ra­tie voor een zo­mer lang bui­ten ko­ken – met be­ge­lei­den­de bor­rel.

Foodies - - KOOKBOEKEN -

Groen­te in bur­ger

Groen­te gril je de­ze zo­mer ver­momd als bur­ger. Bouw je bur­ger bij­voor­beeld met biet, zoe­te aard­ap­pel of cour­get­te. On­ze fa­vo­riet? Die met quinoa, pic­k­led ro­de ui en knof­look­mayo. Naast der­tig bur­gers vind je ook re­cep­ten voor sau­zen, brood­jes en zoet­zuur­tjes. Mar­tin Nor­din. Groe­ne­bur­gers. For­te Uit­ge­vers. 160 pa­gi­na’s. Prijs: 19,95 eu­ro.

Zo­mers zuur­tje

Het En­gels kent een mooi woord voor die licht­bit­te­re, zoet­zu­re sen­sa­tie van ci­trus­fruit: tan­gy. Na Cit­rus be­grijp je waar­om er een spe­ci­aal woord ge­wijd is aan de­ze smaak. Van de tan­gy re­cep­ten als ber­ga­mot-ro­zen­pav­lo­va, tar­bot met ci­troen-bo­ter­saus en ge­fri­tuur­de kip met yu­zu-co­les­law krijg je dat lek­ke­re zo­mer­ge­voel. Ca­ther­i­ne Phipps. Cit­rus. Good Cook. 256 pa­gi­na’s. Prijs: 24,95 eu­ro.

Rook­pau­ze

Als het op bui­ten ko­ken aan­komt, mag ro­ken niet ont­bre­ken. Hoe je je bar­be­cue om­to­vert tot eer­ste­klas rook­ma­chi­ne leg­gen Jeroen en Le­o­nard je uit in dit ver­volg op He­te­ko­len en He­te­vu­ren. Rook­tools, -tech­nie­ken en -re­cep­ten voor een low & slow avond­je bui­ten ko­ken. Jeroen Ha­zen­broek & Le­o­nard Elen­baas. He­te­rook. Fon­tai­ne Uit­ge­vers. 224 pa­gi­na’s. Prijs: 27,95 eu­ro.

“Vi­ta­mi­nes tus­sen twee brood­jes.” “Van ber­ga­mot tot yu­zu en kum­quat.” “Wat te ro­ken en hoe te ro­ken.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.