Veer­tig ver­ha­len over whis­ky

Foodies - - KOOKBOEKEN -

Wat heb­ben Bel­gië en Nederland met el­kaar ge­meen? Ze pro­du­ce­ren bei­de whis­ky’s die niet on­der­doen voor hun Schot­se en Ier­se buurtjes. Na het le­zen van de ver­ha­len over de veer­tig des­til­leer­de­rij­en die de la­ge lan­den tel­len, mag je je­zelf best een ken­ner noe­men. Whis­ky-god­fa­ther Hans Of­frin­ga ont­ferm­de zich over het voor­woord. Wie­ger Fa­vier. Whis­ky­van­de­la­ge­lan­den. For­te Uit­ge­vers. 192 pa­gi­na’s. Prijs: 24,95 eu­ro.

“Whis­ky on­der zee­ni­veau.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.