Strui­nen op zon­dag?

Foodies - - PARIJS -

Pa­rijs kent ruim tach­tig mark­ten en markt­stra­ten, waar­van het me­ren­deel op zon­dag ge­slo­ten is. Hier kun je op zon­dag wel te­recht:

Mar­ché des En­fants Rou­ges

De Mar­ché des En­fants Rou­ges, ge­le­gen in het der­de ar­ron­dis­se­ment, is de oud­ste over­dek­te markt van Pa­rijs. De markt­hal, die met zijn ka­rak­te­ris­tie­ke giet­ij­ze­ren dak­con­struc­tie da­teert uit 1628, ligt ver­scho­len ach­ter een win­kel­straat; al­leen aan de ro­de let­ters bo­ven een smal steeg­je valt af te le­zen dat je aan het juis­te adres bent. Hier koop je niet al­leen vers­wa­ren, maar ga je ook heen voor een heer­lij­ke Li­ba­ne­se, Ita­li­aan­se of toch ty­pisch Fran­se lunch of maal­tijd. Je be­stelt het bij een van de eet­kraam­pjes en zoekt ver­vol­gens zelf een plaats­je aan een van de met bont ta­fel­zeil ge­dek­te ta­fel­tjes. 39 Rue de Br­etag­ne

Rue Mouf­fe­tard

De Rue Mou etard, on­der lo­cals be­ter be­kend als La Mou e, is een van de mooi­ste stra­ten van Pa­rijs. De­ze pit­to­res­ke, schil­der­ach­ti­ge markt­straat vormt da­ge­lijks (be­hal­ve op maan­dag) het de­cor voor markt­koop­lui en win­ke­liers die de meest ex­clu­sie­ve en ver­se de­li­ca­tes­sen aan de man bren­gen. Pa­tis­siers, kaas­win­kels, sla­gers en zelfs een bij­zon­de­re Ita­li­aan­se trai­teur - hier vind je al­les. Op zon­dag­och­tend is er ook een iets min­der druk­ke markt op het na­bij­ge­le­gen Pla­ce Mon­ge, waar je met het groot­ste ge­mak een ex­clu­sie­ve brunch bij el­kaar shopt. Rue Mou etard / Pla­ce Mon­ge

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.