Run­gis

Foodies - - PARIJS -

is een pro­fes­si­o­ne­le markt die niet toe­gan­ke­lijk is voor pu­bliek. Wel is het mo­ge­lijk om een be­zoek aan de markt te bren­gen on­der lei­ding van een o ci­ë­le gids. De­ze tour wordt ge­or­ga­ni­seerd door La Rou­te des Gour­mets. Be­zoek

la­rou­te­des­gour­mets.fr voor meer in­for­ma­tie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.