vro­lij­ke sa­la­des

“Van het mees­te fast­food val je in slaap en wordt je dik wak­ker. Waar­om kan fast­food geen good food zijn?” Met de­ze fi­lo­so­fie in het ach­ter­hoofd is Le­on, de van oor­sprong Brits­te res­tau­rant­ke­ten, ooit be­gon­nen.

Foodies - - 5X GEGRILDE GROENTE -

Le­on draait voor­al om sa­la­des en groen­ten, met een groot aan­bod aan ve­ge­ta­ri­sche ge­rech­ten. Het eten moet goed zijn voor jou en voor de pla­neet, is het uit­gangs­punt. Met in­mid­dels veer­tig res­tau­rants is het con­cept suc­ces­vol ge­ble­ken en daar ho­ren na­tuur­lijk de no­di­ge kook­boe­ken bij. In Hap­py Sa­lads, het nieuw­ste boek, vind naast je heel di­ver­se sa­la­de­re­cep­ten voor ie­de­re ge­le­gen­heid ook veel tips over het ma­ken van dres­sings, het in­ko­pen van de bes­te in­gre­di­ën­ten en het op­ma­ken van een mooie sa­la­de. Ti­tel: Le­on Hap­py Sa­lads Au­teur: Ja­ne Bax­ter & Jo­hn Vin­cent Uit­ge­ve­rij: Velt­man Uit­ge­vers Aan­tal pa­gi­na’s: 223 Prijs: 15 eu­ro

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.