The ma­king of

Foodies - - INHOUD -

Re­dac­teur Emil:

“Aan mijn be­zoek aan het ZuidFran­se zout­win­ge­bied in de Ca­mar­gue ging een di­ner en blanc voor­af met ape­ri­tief bo­ven­op een zout­berg, ge­maakt van de jaar­op­brengst. Een bij­zon­de­re er­va­ring met uit­zicht over de zout­pan­nen en het prach­ti­ge be­scherm­de na­tuur­ge­bied. Meer over zout uit de Ca­mar­gue en de zout­wer­kers lees je op p. 40.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.