Bart van Olp­hen

Met zijn merk Fish Ta­les en als au­teur van ver­schil­len­de vis­kook­boe­ken – zo­als het on­langs ver­sche­nen Vis voor el­ke dag – staat Bart van Olp­hen te boek als Ne­der­lands be­kend­ste vis­ex­pert. Wat zijn de es­sen­ti­als van een vis­man?

Foodies - - FOODNOTES -

1

Azijn. Ik ben gek op zuur. Mijn keu­ken­kast staat vol met wit­te- en ro­de wijn­azijn, dra­gon­azijn, bal­sa­mi­co, ap­pel­azijn en ga zo maar door. Ei­gen­lijk kan ie­der ge­recht wel

2 een fris zuur­tje ge­brui­ken. Ik ge­bruik veel mos­terd, maar dan wel de echt scher­pe, Fran­se di­jon­mos­terd di­jon­mos­terd. En die gaat echt over­al in en op. Ik ge­bruik het spul voor dres­sings, op mijn kaas, in sau­zen... Zo gaat er per week wel een pot­je

3 door­heen. Ik heb al­tijd wel een paar blik­ken to­nijn in de kast staan. Na­tuur­lijk wel duur­zaam met de hen­gel ge­van­gen. Ik maak er graag Mas Uni mee: een to­nijn­sa­la­de met ro­de pe­per, ko­kos en ka r li­me. Dat heb ik op de Ma­le­di­ven le­ren ma­ken van de lo­ka­le vis­sers. Maar een blik­je to­nijn is ook han­dig om een snel­le pas­ta

4 voor mijn kin­de­ren te ma­ken. Old Bay Sea­so­ning is on­mis­baar in de Ame­ri­kaan­se vis­keu­ken. Het is een heer­lij­ke smaak­ma­ker voor al­ler­lei ge­rech­ten, bij­voor­beeld voor krab­koek­jes. De mix zit bom­vol ge­droog­de krui­den: gem­ber, zout, zwar­te pe­per, kar­de­mon, sel­de­rij, ka­neel, cay­en­ne, chi­li, pa­pri­ka­poe­der, noot­mus­kaat en meer. Staat ook leuk in de keu­ken, want het zit in een vro­lijk ge­kleurd

5 pot­je. Mal­d­on Zee­zout. Ruim een jaar ge­le­den had ik op­na­mes voor Ja­mie Oli­ver’s Food­tu­be in Mal­d­on. Sinds ik daar ben ge­weest, ge­bruik ik het lo­ka­le zout voor bij­na al mijn ge­rech­ten. Het is iets min­der scherp dan an­der zout, maar wel vol van smaak en puur na­tuur. 6

An­sjo­vis vind ik heer­lijk op toast of in mijn sa­la­de. Maar wat niet ie­der­een weet, is dat an­sjo­vis ook een per­fec­te smaak­ma­ker is voor sau­zen en soe­pen. Het geeft een die­pe, mooie smaak.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.