Van pi­pe tot pen­ne

Foodies - - KOOKBOEKEN -

Met een Ita­li­aan­se moe­der en de ei­ge­naar van de Maas­tricht­se ma­ca­ro­ni- en ver­mi­cel­li­fa­briek als groot­va­der, is het niet vreemd dat Ro­ber­ta Pag­nier van kleins af aan in de ban is van pas­ta. Haar lief­de voor ko­ken en Ita­li­aan­se eten komt tot ui­ting in de Pas­ta­bij­bel: een vuist­dik stan­daard­werk waar­in je on­der meer leest hoe je ver­schil­len­de ty­pen pas­ta maakt, kookt en wel­ke saus je er­bij zou moe­ten ser­ve­ren (en hoe le­ven­dig de dis­cus­sie daar­over wel niet is). De ul­tie­me ba­sis, uit­ge­werkt tot in de­tail.

Ro­ber­ta Pag­nier. Pas­ta­bij­bel. Car­re­ra Cu­li­nair. 448 pa­gi­na’s. Prijs: 29,99 eu­ro.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.