Ge­spot: met huid graag

De kop-tot-staart­trend is in­mid­dels be­hoor­lijk door­ge­dron­gen in on­ze keu­kens. Je eet niet meer al­leen de bief­stuk, maar ook de min­der ge­wil­de de­len van het dier. Niet zel­den leidt dat tot cu­li­nai­re ver­ras­sin­gen.

Foodies - - VOORWOORD -

Een kro­kant ge­bak­ken zalm­huid of kip­pen­vel­le­tje zit vol smaak en past he­le­maal in de kop-tot-staart­trend. Twee re­cep­ten met het knap­pe­ri­ge huid­je er­bij

Een vis­je kro­kant ge­bak­ken op de huid of een he­le kip uit de oven, be­dro­pen met zijn ei­gen vet. De huid van het dier, mits goed be­reid, maakt het net al­le­maal even lek­ker­der. Kro­kant lijkt het to­ver­woord te zijn wan­neer het gaat om de huid, want op een slap en taai kip­pen­vel­le­tje zit nie­mand te wach­ten. Een­maal door­dron­gen van de sma­ke­lijk­heid van de huid van het dier, lijkt weg­gooi­en van de huid na fi­le­ren een beet­je zon­de. De huid kun je ook zon­der het vlees pri­ma als op­zich­zelf­staand in­gre­di­ënt ge­brui­ken. Heb je bij­voor­beeld vis­sen­huid over na het fi­le­ren (vraag er­naar bij de vis­boer)? Roos­ter of fri­tuur hem dan kro­kant tot lek­ke­re chips en je hebt een per­fec­te smaak­ma­ker bij een voor- of hoofd­ge­recht. Vecht je nor­maal ge­spro­ken om dat laat­ste kip­pen­bout­je met kro­kant vel? Je kunt het kip­pen­vel ook ge­brui­ken wan­neer je het vlees voor iets an­ders, bij­voor­beeld kip­pen­soep, ge­bruikt. In het vel van de kip zit heel veel smaak en dan blijkt het min­stens zo’n lek­ke­re smaak­ma­ker te zijn als kro­kant ge­bak­ken spek.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.