BI JDENDI JK

Foodies - - INTERVIEW -

Eind no­vem­ber komt het boek Bij­den­dijk, een keu­ken voor de La­ge Landen uit. Hier­in be­schrijft Jo­ris Bij­den­dijk waar zijn lief­de voor mooie pro­duc­ten en lek­ker eten van­daan komt en zet hij zijn mis­sie uit­een om een keu­ken te ont­wik­ke­len voor de La­ge Landen. De ori­gi­ne­le en uit­da­gen­de re­cep­tuur laat je ken­nis­ma­ken met een sca­la aan bij­zon­de­re Ne­der­land­se en Vlaam­se in­gre­di­ën­ten en val­len zo­wel in de ca­te­go­rie com­fort food als hau­te cui­si­ne. Van­af 14 no­vem­ber ver­krijg­baar in de (on­li­ne) boek­han­del.

Ti­tel: Bij­den­dijk, een keu­ken voor de La­ge Landen Au­teur: Jo­ris Bij­den­dijk Uit­ge­ve­rij: Nijgh & van Dit­mar Aan­tal pa­gi­na’s: 400 Prijs: 39,99 eu­ro

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.