Thuis ge­nie­ten van de bes­te kof­fie­kwa­li­teit

Foodies - - ADVERTORIAL -

SOLIS Ba­ris­ta Per­fect Pro Ty­pe 118

De­ze es­pres­so­ma­chi­ne met uniek tem­pe­ra­tuur­re­gel­sys­teem heeft een heet­wa­ter- en stoom­func­tie. Het wa­ter­re­ser­voir kun je een­vou­dig af­ne­men en on­der de kraan vul­len. Dank­zij de ho­ge­druk­pomp van 15 bar ge­niet je su­per­snel van je per­fec­te es­pres­so.

SOLIS Ca es­pres­so Pro Ty­pe 117

De­ze high- end es­pres­so­ma­chi­ne heeft naast een stoom­func­tie een apar­te toe­voer voor heet wa­ter en is een ge­not voor ie­de­re ko elief­heb­ber. Met de unie­ke la­ge­druk-voor­per­co­la­tie­func­tie zet je een­vou­dig een heer­lijk kop­je ko e.

SOLIS Ca ssi­ma Grin­der Ty­pe 1611

De­ze een­vou­dig te be­die­nen ko ebo­nen­ma­ler heeft zes­tig ver­schil­len­de stan­den voor de maal­graad. Met de elek­tro­ni­sche pre­ci­sie­ti­mer ben je ver­ze­kerd van een exac­te do­se­ring. Je kunt di­rect in de lter­dra­ger ma­len zo­dat je met­een je per­fec­te es­pres­so kunt ma­ken.

SOLIS Grind & In­fu­se Pro RVS Ty­pe 115/A

De och­tend is pas goed be­gon­nen met een over­heer­lij­ke es­pres­so, vers ge­zet in je ei­gen keu­ken. De­ze al­les in één es­pres­so­ma­chi­ne heeft een in­ge­bouw­de bo­nen­ma­ler en de vers­ge­ma­len bo­nen zor­gen er bo­ven­dien voor dat je he­le huis naar ver­se ko e ruikt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.