Ta­ke it slow

Kof­fie heb je zo ge­zet, maar wie gaat voor de ul­tie­me kop mag er best wat meer tijd voor uit­trek­ken. In Slow Cof­fee bun­de­len kof­fie­ken­ners Mar­jo­lein Ver­meersch en Mar­ti­ne Nijs­ters hun ken­nis over al­les dat te ma­ken heeft met kof­fie – van plant tot kop.

Foodies - - BOEK -

Van bo­nen in rang en stand tot aan de ver­schil­len tus­sen ori­gi­nes en ter­roirs en het ont­dek­ken van je ei­gen kof­fie­stijl: in Slow­Cof­fee lees je al­les dat je moet we­ten om je weg te vin­den in de bon­te we­reld van be­rei­din­gen en tra­di­ties. Al komt de veel­zij­dig­heid van de ge­roos­ter­de bo­nen niet al­leen tot ui­ting in di­ver­se kof­fie­stij­len, maar ook in de re­cep­tuur voor ver­ras­sen­de war­me en kou­de dran­ken en com­ple­te ge­rech­ten, des­serts en bak­sels. Al be­gin je als het aan de au­teurs ligt met een kan fil­ter­kof­fie – de eni­ge ech­te slow cof­fee. Mar­jo­lein: “Ge­niet van je kof­fie, van je ken­nis en wel­over­wo­gen se­lec­tie, van het be­rei­den, de at­tri­bu­ten, het mo­ment, het ge­zel­schap. Neem de tijd, ga mee met de flow, doe het slow...”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.