Kof­fie­brood

Foodies - - BOEK -

In­gre­di­ën­ten voor een brood van 1 kg 1 kg wit­te bloem een snuf­je zout 330 ml vol­le melk 50 g poe­der­ge­ma­len kof­fie (bvb. Bio Es­pres­so van Kof­fie Kàn) 70 g ver­se gist 15 g bo­ter 6 el sui­ker 2 ei­e­ren alu­mi­ni­um­fo­lie

1 Doe de bloem in een meng­kom en maak een kuil­tje in het mid­den. Strooi het snuf­je zout aan de bui­ten­kant waar de bloem de meng­kom raakt. 2 Warm de melk met de ge­ma­len kof­fie op, maar laat niet ko­ken. Laat de kof­fie­melk af­koe­len tot hij lauw is en zeef de kof­fie­melk om het kof­fie­gruis er­uit te ha­len. Meng de ver­se gist er­door tot er geen klon­ters meer over­blij­ven. Giet dit meng­sel voor­zich­tig in het deeg­kuil­tje in de meng­kom. Voeg de bo­ter, de sui­ker en de ei­dooi­er toe en meng tot al­les vast wordt. Nu kan je kne­den tot het deeg een ho­mo­ge­ne mooie bol wordt. 3 Doe die deeg­bol in een kom met alu­mi­ni­um­fo­lie af­ge­dekt en laat het deeg in een oven van 40°C ge­du­ren­de on­ge­veer 30 mi­nu­ten rij­zen of tot het in vo­lu­me ver­dub­beld is. Deeg is goed ge­re­zen als je er met een vin­ger in prikt en het gat mooi open blijft staan. 4 Haal het uit de kom en kneed op­nieuw. Het deeg kne­den is een van de be­lang­rijk­ste on­der­de­len bij brood bak­ken. Als deeg niet goed ge­kneed is, zal het niet goed rij­zen en krijg je een zwaar en com­pact brood. Neem dus je tijd. 5 Stop de deeg­bol op­nieuw af­ge­dekt in de 40°C oven en laat nog zo’n 20 mi­nu­ten rij­zen. Haal de kom met het deeg er­uit en zet de oven op 220°C. 6 Kneed op­nieuw tot het deeg soe­pel is en doe het in een goed ge­o­lied bak­blik. Smeer de bo­ven­kant van het brood in met het los­ge­klop­te ei­geel en laat het brood bak­ken in de oven ge­du­ren­de 45 mi­nu­ten. Om te chec­ken of het goed ge­bak­ken is, priem er even een brei­naald in: als er geen deeg meer aan kleeft, is het brood klaar.

“Dit is een va­ri­ant op het ‘koe­ke­brood’ dat mijn over­groot­moe­der als geen an­der kon bak­ken. Zo­dra haar klein­doch­ter en la­ter haar ach­ter­klein­doch­ter in het kof­fie­vak ver­zeil­den, kwam de kof­fie­toets er­bij.”

Ti­tel: Slow cof­fee Au­teurs: Mar­ti­ne Nijs­ters, Mar­jo­lein Ver­meersch Uit­ge­ve­rij: Lan­noo Aan­tal pa­gi­na’s: 230 Prijs: 24,95 eu­ro

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.